Door het coronavirus zijn we gedwongen om ons op andere manieren te bewegen, op andere manieren contact te maken, ons op andere manieren tot elkaar te verhouden, te communiceren en om anders te werken.

Hoewel het allerbelangrijkste in deze tijd is om gezond te blijven, is ons werk ook belangrijk voor ons. Naast een inkomen, geeft werk ons zingeving, identiteit en een sociale structuur. Fijn en prettig werken is derhalve ook belangrijk voor onze gezondheid. Fysiek en mentaal.

Van fysieke werkplek naar online werkomgeving, de mentale werkomgeving als basis

Wij hebben het voorrecht onze klanten te helpen met het vormgeven van prettige, gezonde en effectieve werkomgevingen. Zowel fysiek als virtueel en mentaal. Hierbij is de rol van de fysieke werkplek inmiddels verschoven van belangrijke enabler naar satisfier/dissatisfier en zelfs een motivator: Het kantoor als incentive en prikkel om gezond en geïnspireerd te werken en te leven. In deze tijden is de focus verschoven naar de virtuele werkomgeving. Onze mindset en ons aanpassingsvermogen blijven hierbij de basis voor succesvol samenwerken.

Met het coronavirus moeten we de fysieke werkomgeving tijdelijk missen. We blijven samenwerken, thuis, online en in een omgeving met hele andere prikkels. Veel van onze klanten zijn in staat om dat goed vorm te geven. Zij hadden al geïnvesteerd in de flexibiliteit en wendbaarheid die nu van ons gevraagd wordt of waren daar druk mee bezig. En wij zijn onder de indruk van de manier waarop hele bedrijven zich in een paar dagen vanuit honderden huizen opnieuw organiseerden. Met bestaande en met nieuwe IT-middelen. In oude of nieuw gevormde teams en samenwerkingsverbanden. In ondersteunende of primaire en soms kritieke bedrijfsprocessen. Een compliment voor alle collega’s bij onze klanten die dit mogelijk maken. Een dik compliment voor veerkracht!

What’s next? De toekomst verkennen!

Wij zijn ook nieuwsgierig. Want we blijven gepassioneerd over ons vak en blijven gedreven om mooie en effectieve werk communities te creëren. Nu en in de toekomst. Communities waarin mensen prettig werken en van waaruit waarde wordt gecreëerd. Daarom gaan we op onderzoek uit.

De komende werken delen we cases en verhalen met en van onze klanten. Over hoe het lukte het gehele bedrijf in een paar dagen online te laten samen werken. Over wat dat betekende voor de mensen, voor output en resultaten en voor samenwerken. Welke skills zijn belangrijk? Wat zijn kansen en wat zijn valkuilen? We zijn nieuwsgierig naar de basis die hiervoor aanwezig was in het bedrijf. Welke cultuur aspecten zijn nu juist van belang, welk leiderschap is nodig en hoe houd je de verbinding in je bedrijf en team? Uiteraard kijken we vooruit. Wat betekenen deze nieuwe ervaringen voor employer branding, talent aantrekken, samenwerking in de toekomst, de rol van de fysieke werkplek en het kantoor- en werkconcept van de toekomst?

De verdiepende vragen stellen

We onderzoeken en delen onze verkenningen via interviews met klanten en ervaringsdeskundigen en via expertblogs. Hierbij stellen we de verdiepende vragen en komen met duurzame oplossingen. Want dat de toekomst (van werk en de werkplek) verandert staat vast. Wij hopen dat u er, net als wij, voor open staat deze uitdagingen aan te grijpen om ‘a leap forward’ te maken. Of juist die zaken in uw organisatie te veranderen die u al langer van plan was aan te pakken. Het belang van wendbaarheid en toekomstbestendigheid is met deze crisis onderstreept. En dat gaat verder dan een online thuiswerkplek inrichten. Wij hopen dat u samen met ons vooruit kunt blijven kijken, daar de ruimte voor heeft en durft te blijven investeren in de flexibiliteit van uw organisatie!

Wij delen de blogs met kennis, innovaties en handreikingen via social media en op onze website. U kunt u ook abonneren op onze nieuwsbrief om de cases en stories direct te ontvangen. Meldt u zich daarvoor aan via onderstaande button of op onze website.

En de praktische vragen dan? De 1,5 meter samenleving op kantoor

Uiteraard. Straks, als het kan, weer naar kantoor. Hoe dan? Hoe werkt de 1,5 meter samenleving op kantoor? Ook daarover denken we graag met u mee. U kunt bij ons terecht voor oplossingen voor slimme kantoorindelingen en plattegronden, voor ontvangst van gasten, medewerkers en leveranciers; de routing en goederenstromen, signage, communicatie en werkafspraken, slim inzicht in de bezetting van en spreiding op werkverdiepingen, maar ook voor tijdelijke opslag van meubilair, uithuizen en inhuizen. Hands-on en met oog voor de dynamiek en werkprocessen in uw organisatie zoals u van ons gewend bent.

Uw wensen, suggesties en vragen zijn bij ons van harte welkom. Houdt onze website, blogs en nieuwsbrief in de gaten of bel ons even!

Stay healthy, stay open. #aleapforward.

Saskia Vrolijk // 06 12 997 287

Rosan Gompers // 06 24 682 784